117 ALKEN

ALKEN POLARTORSK

ALKEN

Fiskedamper ALKEN levert i 1901 til Melbu ble i 1938 bygd om for motor og kom etter krigen til å drives i fiske og fraktfart. Bilde fra tidlig 60-tall viser båten i frakt, og det er usikkert om den kom inn i fiske igjen etter omdøping til POLARTORSK. Usikker utgang, men slettet i 1997.

Les mer…

Om foreningen

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap

    • 1500 medlemmer
    • syv lokalforeninger med regelmessige møter
    • tidsskriftet SKIPET 4 ganger i året
    • eier unik fotosamling
Vårt magasin

Files in English

You may find files on our website intelligible to English users.

 

Warbuilt - MMS 110 foot class

MMS 140 foot class

Escort trawlers to Scandinavia

German vessels to Norway 1945/46

 

mv FJALIR (1939) was the former German Kondor

 


NSS – Norsk Skipsfartshistorisk Selskap | Norwegian Maritime History Society. epost: dbakka(a)online.no