159 NERMA

VIC 19 EMMANUEL NERMA

NERMA

NERMA tilhørte den minste typen av Vic-lighters, seriebygd under krigen for britiske myndgheter. Kom via hollandsk og dansk eier til Norge i 1952 til M Hovland på Espevær. Bygd om til motordrift og forlenget i 1961. Ut av fart etter havari i 1980, ligger som vrak.

Les mer…

Om foreningen

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap

    • 1500 medlemmer
    • syv lokalforeninger med regelmessige møter
    • tidsskriftet SKIPET 4 ganger i året
    • eier unik fotosamling
Vårt magasin

Files in English

You may find files on our website intelligible to English users.

 

Warbuilt - MMS 110 foot class

MMS 140 foot class

Escort trawlers to Scandinavia

German vessels to Norway 1945/46

 

mv FJALIR (1939) was the former German Kondor

 


NSS – Norsk Skipsfartshistorisk Selskap | Norwegian Maritime History Society. epost: dbakka(a)online.no