169 NY

NY ANDREAS JUNIOR

NY

NY var den siste i serien av 99-tonnere fra Bentsen & Sønner i Ny Hellesund, levert våren 1968 til Rolf Kjøde i Bergen. Den kom snart til Nord-Norge og bble etter havari 1992 bygd om til brønnbåt ANDREAS JUNIOR. Er senere flere ganger ombygd og forlengert, fortsatt i bruk.

Les mer…

Om foreningen

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap

    • 1500 medlemmer
    • syv lokalforeninger med regelmessige møter
    • tidsskriftet SKIPET 4 ganger i året
    • eier unik fotosamling
Vårt magasin

Files in English

You may find files on our website intelligible to English users.

 

Warbuilt - MMS 110 foot class

MMS 140 foot class

Escort trawlers to Scandinavia

German vessels to Norway 1945/46

 

mv FJALIR (1939) was the former German Kondor

 


NSS – Norsk Skipsfartshistorisk Selskap | Norwegian Maritime History Society. epost: dbakka(a)online.no