200 GJEITHOLM

Söderköping Skjærhalden Jojo BP2 Gjeitholm

GJEITHOLM

Den svenske passasjerbåten SÖDERKÖPING fra 1897 ble kjøpt til Hvaler i 1930 som SKJÆRHALDEN og etter krigen bygd om til tankbåt JOJO, senere BP 2. I 1966-69 ble den gjort om til lastebåt GJEITHOLM. Uviss utgang, men slettet i 1992.

Les mer…

Om foreningen

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap

    • 1500 medlemmer
    • syv lokalforeninger med regelmessige møter
    • tidsskriftet SKIPET 4 ganger i året
    • eier unik fotosamling
Vårt magasin

Files in English

You may find files on our website intelligible to English users.

 

Warbuilt - MMS 110 foot class

MMS 140 foot class

Escort trawlers to Scandinavia

German vessels to Norway 1945/46

 

mv FJALIR (1939) was the former German Kondor

 


NSS – Norsk Skipsfartshistorisk Selskap | Norwegian Maritime History Society. epost: dbakka(a)online.no