86 MARMORSUND

Marmorsund Mørefjord Vaagsol Sveholm Sea Horse

MARMORSUND

Marmorsund tilhørte serien av 99 brt-båter fra Bentsen & Sønner i Ny Hellsund, levert i 1962 til Hvide & Schjøtt. Den skulle få en lang tjeneste og er fortsatt registrert, nå som lystfartøy.

Les mer…

Om foreningen

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap

    • 1500 medlemmer
    • syv lokalforeninger med regelmessige møter
    • tidsskriftet SKIPET 4 ganger i året
    • eier unik fotosamling
Vårt magasin

Files in English

You may find files on our website intelligible to English users.

 

Warbuilt - MMS 110 foot class

MMS 140 foot class

Escort trawlers to Scandinavia

German vessels to Norway 1945/46

 

mv FJALIR (1939) was the former German Kondor

 


NSS – Norsk Skipsfartshistorisk Selskap | Norwegian Maritime History Society. epost: dbakka(a)online.no