Du er her: Forside Møtestedet Bokomtaler Legendariske linjer

Legendariske linjer

Erik Ødemark: Legendariske linjer Den Norske Amerikalinje Passasjerskip 1913-1940 Tverrformat 29x22 cm, 124 sider, pris NOK 349 Bok Sirkus, www.bokcircus.no ISBN 978-82-8219-126-5

Med hundreårsjubileet for Den Norske Amerikalinje er det ikke unaturlig at det er kommet en ny bok om Linjens passasjerskip, dvs det første av to bind, som naturlig nok starter med perioden 1913-1940.

Forfatter og utgiver er Erik Ødemark som har hatt et livslangt forhold til Amerikalinjen, hvor hans far var inspektør, som derved har gitt ham sterke personlige inntrykk og dessuten materiale som har bidratt til boken. Forfatteren har dessuten gått grundig inn på mange aspekter rundt rederiet og skipene som har ført ham til andre kilder. Legendariske linjer er derfor blitt noe vesentlig mer enn en bok om passasjerskipene, det er en bok om selskapet, forspillet, personer, emigrasjon, mv.

 

Emnet for boken er NAL i perioden frem til 1940. Det betyr at f eks Bergensfjord og Stavangerfjords hele karriere først vil bli dekket i neste bind, som forventes om et års tid.

Dette er en gjennomarbeidet bok, både i tekst og spesielt i utforming. Den er utformet i tverrformat, som gir gode muligheter til å presentere illustrasjoner og rammeartikler. Det er lagt mye arbeid i å få en vakker og ren utforming og med et preg av farger det ofte en vanskelig å få med emner fra denne tid. Ved hjelp av illustrasjoner som trykksaker, plakater, kart, flagg og rastre er det blitt en rik, tiltalende og grafisk spennende bok.

 

Forfatteren har gått inn på interessante områder som f eks NALs anstrengelser på 1920-tallet i å finne andre muligheter da det be innført restriksjoner i emigrasjonen. Dette førte til en økende interesse for cruise og gav nye føringer for rederiets eneste nybygg i mellomkrigstiden, Oslofjord i 1938. Han forklarer også NALs forhold til Nordatlanter-konferansen, og hvilke begrensninger som rederiet måtte akseptere, f eks bare å kunne ta norske 3.plass passasjerer. Med så mange års avstand har han også gått nærmere inn på kaptein Hiortdahl og Kristianiafjords forlis i 1917.

 

Boken er særdeles rikt illustrert, men de fleste bildene er små av format. Skipene er presentert med store fargetrykk av kunstnere som fungerer bra. Skulle jeg – som en leser med interesse for skipene - gi et minus, så ville det være et savn av minst ett stort, skarpt og fortellende fotografi av hvert skip.

Levende linjer er en positiv overraskelse. Den er en verdig hundreårsbok for selskapet som over alle andre var vår nasjonale stolthet gjennom det meste av sine levetid.

Dag Bakka jr

 

Om foreningen

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap

    • 1500 medlemmer
    • syv lokalforeninger med regelmessige møter
    • tidsskriftet SKIPET 4 ganger i året
    • eier unik fotosamling
Vårt magasin

Files in English

You may find files on our website intelligible to English users.

 

Warbuilt - MMS 110 foot class

MMS 140 foot class

Escort trawlers to Scandinavia

German vessels to Norway 1945/46

 

mv FJALIR (1939) was the former German Kondor

 


NSS – Norsk Skipsfartshistorisk Selskap | Norwegian Maritime History Society. epost: dbakka(a)online.no