Du er her: Forside Om NSS

Om NSS

NORSK SKIPSFARTSHISTORISK SELSKAP arbeider for å styrke interessen for norsk skipsfart, skip, skipsbygging, sjøfartskultur og maritime miljøer.

Formål

NORSK SKIPSFARTSHISTORISK SELSKAP arbeider for å styrke interessen for norsk skipsfart, skip,skipsbygging, sjøfartskultur og maritime miljøer.

Les mer…

Organisasjon

NORSK SKIPSFARTSHISTORISK SELSKAP ledes av et styre på fem, iht til vedtektsforandring vedtatt i 2013.

Les mer…

Styret

NORSK SKIPSFARTSHISTORISK SELSKAP arbeider for å styrke interessen for norsk skipsfart, skip, skipsbygging, sjøfartskultur og maritime miljøer.

Les mer…

Kontakt oss

Organisasjon & Kontaktinformasjon

Les mer…

Bli medlem

Medlemskap i Norsk Skipsfartshistorisk selskap koster 400 kr i året. Alle medlemmer får tilsendt 4 nummer av medlemsbladet «Skipet».

Les mer…

Lokalforeningene

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap har syv lokalforeninger, samt uformelle nettverk enkelte andre steder. Her finner du detaljer for lokalforeningenes styrer og møtevirksomhet.

Les mer…

Medlemsbladet Skipet

Redaktør Dag Bakka jr dbakka@online.no

Les mer…

SKIPET lokalforeninger 2017

Årsrapporter fra lokalforeningene: Nordvest Skipshistorisk Selskap NSS Hordaland Norsk Skisfatshistorisk Selskap Nordmøre

Les mer…

Om foreningen

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap

    • 1500 medlemmer
    • syv lokalforeninger med regelmessige møter
    • tidsskriftet SKIPET 4 ganger i året
    • eier unik fotosamling
Vårt magasin

Files in English

You may find files on our website intelligible to English users.

 

Warbuilt - MMS 110 foot class

MMS 140 foot class

Escort trawlers to Scandinavia

German vessels to Norway 1945/46

 

mv FJALIR (1939) was the former German Kondor

 


NSS – Norsk Skipsfartshistorisk Selskap | Norwegian Maritime History Society. epost: dbakka(a)online.no