Du er her: Forside Om NSS Organisasjon

Organisasjon

NORSK SKIPSFARTSHISTORISK SELSKAP ledes av et styre på fem, iht til vedtektsforandring vedtatt i 2013.

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap
Postboks 87 Rådal
5857 BERGEN

Styre:

 • Formann: Terje Nilsen, Stavanger
 • Sekretær/nestformann: Svein Bøgwald, Kvinesdal
 • Kasserer: midlertidig fungerende Leif K Nordeide, Bergen
 • Redaktør: Dag Bakka jr, Bergen
 • Styremedlem: Erik Bergman, Oslo
 • Vara: Per Albert Lund, Bergen

 

Lokalforeninger i NSS

Lokalforeningene har en sterk posisjon i NorskSkipsfartshistorisk selskap. Her får du dele din interesse innen maritim historie med mange engasjerte og trivelige mennesker. De månedlige møtene har en sosial ramme med fokus på diskusjonen om det skipsfartshistoriske. Maritime, historiske foredrag er et bærende element i lokalforeningenes møteaktivitet.

 

Æresmedlemmer

 • Stein Moen (bestyrer Marinemuseet, Horten) - æresmedlem 07.05.1988 (nå død)
 • Lauritz Pettersen (direktør Bergen Sjøfartsmuseum) - æresmedlem 03.05.1993
 • Dag Bakka Jr. (grunnlegger av NSS/redaktør for SKIPET) - æresmedlem 02.05.1998
 • Per Alsaker (formann for NSS i 25 år) - æresmedlem 21.05.2005
 • Leif K Nordeide (kasserer gjennom ca 25 år) utnevnt til æresmedlem 26.05.2013

Hedersbevisning

I 2008 innstiftet vår organisasjon hedersbevisningen – "Stø kurs"
"Stø kurs" er en hedersbevisning som tildeles medlemmer som har gjort en ekstraordinær innsats for Norsk Skipsfartshistorisk Selskap.

Den første som ble tildelt denne hedersbevisning er:
Per – Erik Johnsen


Den ble tildelt under årsmøtemiddagen i Trondheim 7. juni 2008.
Kandidaturet ble foreslått av vår Østlandsforening.

Om foreningen

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap

  • 1500 medlemmer
  • syv lokalforeninger med regelmessige møter
  • tidsskriftet SKIPET 4 ganger i året
  • eier unik fotosamling
Vårt magasin

Files in English

You may find files on our website intelligible to English users.

 

Warbuilt - MMS 110 foot class

MMS 140 foot class

Escort trawlers to Scandinavia

German vessels to Norway 1945/46

 

mv FJALIR (1939) was the former German Kondor

 


NSS – Norsk Skipsfartshistorisk Selskap | Norwegian Maritime History Society. epost: dbakka(a)online.no