Du er her: Forside Skip Rederier og sjøfartsbyer Bergen Rederier i Bergen

Rederier i Bergen

Her finner du informasjon om rederier og skip hjemmehørende i Bergen

Jacob Christensen, Bergen

Skipsfører Jacob Christensen (1822-1887) etablerte seg som disponent i 1876 med dampskipene August og Bergen, med firma I A Konow som hovedinteressent, ved konsul Hans Mohr i København.

Les mer…

Leif Erichsen, Bergen

Leif Erichsen (1885-1953), som inntil da hadde vært kontorsjef i rederiet K S Nordgreen, fikk i stand sitt eget rederi i 1913 med kontrahering av et skip fra Laxevaag, ds Hansi levert i februar 1914 til AS Hansi. Vinteren 1915 ble DS AS Forto stiftet ved kjøp av ds Forto og overtagelse av Hansi.

Les mer…

Johan Chr Giertsen, Bergen

Kjøpmann Johan Christopher Giertsen (1844-1906) hadde begynt i repslagerlære for han kom over i fiskeeksporten. Som en naturlig del av denne anskaffet han i 1879 en tredamper fra Sverige med navnet Norma. Denne forliste snart, men ble erstattet, og i 1881/82 fikk rederiet bygd tre ståldampere på Lindholmen i Göteborg for fiskefarten.

Les mer…

Adolph Halvorsen, Bergen

Adolph Halvorsen (1860-1939) kom i ung alder på kontoret hos sin onkel, P G Halvorsen som drev rederi og kullforretning, og mens han enda arbeidet der fikk han i juni 1888 kjøpt sitt første skip, det gamle jernskipet Wessel.

Les mer…

William Hansen, Bergen

Skipsfører William Hansen (1855-1931) fra København hadde lang fartstid bak seg da han kom i norsk tjeneste. Ved Schjelderups død i 1892 overtok han bestyrelsen av fire av skipene. Han kom til å satse på tredampere for fiskefarten og på 90-tallet på spesialskip for trelast

Les mer…

August Kjerland & Co, Bergen

Rederiet ble etablert i 1922 av kjøpmann Thorvald Kjerland (1870-1942) med hans sønn August Kjerland (1898-1962) som disponent, med ds Pan som første skip.

Les mer…

Halfdan Kuhnle, Bergen

Halfdan Kuhnle (1867-) var sønn av skipsfører og senere reder Søren M Kuhnle (1831-1912). Etter merkantil praksis overtok han i 1893 Bergens Kulkompani som faren hadde startet i 1880 sammen med kaptein Heltberg. Med kullforretningen som utgangspunkt kjøpote Halfdan Kuhnle sitt første skip i 1895. Ds Nordnæs, med hjelp av familien.

Les mer…

Johs Larsen, Bergen

Rederiet ble etablert i 1915 av skipsfører Johannes Larsen (1871-1940) som våren 1915 kjøpte ds Gustaf E Falck fra Sverige, eiet av et AS ved samme navn. To andre skip ble overtatt, men solgt eller senket.

Les mer…

AS Ocean Transport Co, Bergen

Rederiet ble etablert i 1961 av skipsmegler Christen Dale (1922-1983) og Per Hysing-Dahl (1920-1989) og satset på drift av eldre linjeskip på T/C. Det første skipet, Høegh Aronde, seilte på bare-boat-TC til Høegh.

Les mer…

Albert Schjelderup, Bergen

Se under Johan Chr Giertsen

Les mer…

Vilhelm Torkildsen, Bergen

Vilhelm Torkildsen (1869-1947) var født på Lillehammer, men kom tidlig til Bergen og tok Bergens Handelsgymnasium i 1889. Deretter fikk han praksis fra rederi og et opphold som megler i London. Han etablerte egen virksomhet i 1898 og drev først med innbefraktning av tonnasje for Østersjø- og Middelhavsfart.

Les mer…

 


NSS – Norsk Skipsfartshistorisk Selskap | Norwegian Maritime History Society. epost: dbakka(a)online.no