Du er her: Forside Skip Rederier og sjøfartsbyer Fredrikstad Rederier i Fredrikstad

Rederier i Fredrikstad

Rederier og skip som har hørt hjemme i Fredrikstad

K Andersen & Co A/S, Fredrikstad

Karl Andersen (1860-1922), født i Sarpsborg, startet i 1884 meglerforretning i Fredrikstad og begynte på 1890-tallet regelmessige seilinger mellom Glomma-havnene og London med befraktet tonnasje.

Les mer…

R C Apenes, Fredrikstad

Firmaet ble stiftet i Sarpsborg i 1866 som meglerforretning av Christian Apenes. Da sønnen Rasmus Christian Apenes (1858-1922) ble tatt opp som partner i 1882 ble det flyttet til Fredrikstad under navnet C Apenes & Søn.

Les mer…

Fredriksstad Shipping Co AS, Fredrikstad

Fredriksstad Shipping Co AS ble stiftet i 1915 med Chr Homann-Mürer som disponent og overtok to secondhand dampskip og en byggekontrakt på Akers.

Les mer…

Asbjørn Langvik, Fredrikstad

Asbjørn Langvik (1920-1970) fra Onsøy etablerte i 1963 et tankrederi i Fredrikstad

Les mer…

Andr Hannestad, Fredrikstad

Skipsmegler Andreas Hannestad (født 1871) fra Tune kjøpte våren 1913 stålseiler Imacos (1600 tdw) i kompaniskap med O A Johannessen og gav den navnet Delta.

Les mer…

Skibs-AS Karlander, Fredrikstad

Skibs-A/S Karlander ble etablert av skipsmegler Karl Andersen sammen med skipsfører Jørgen Paulsen i 1929 med dampskipet Karlander.

Les mer…

Hans Kiær & Co A/S, Fredrikstad

Hans Kiær & Co ble startet i Drammen i 1838 med trelasteksport og rederi. Trelastvirksomheten ble 1855-60 overført til Fredrikstad som And H Kiær & Co Ltd, mens Hans Kiær & Co fortsatte som rederi i Drammen.

Les mer…

O J Meidell-Olsen & Co AS, Fredrikstad

Skipsmegler Ole Jacob Meidell-Olsen (1916-1995) var fra 1947 også disponent for flere småskip i kyst- og nordsjøfart eiet av selskapene Skibs AS Gerd og AS Tanja

Les mer…

O Nielsen & Sønner A/S, Fredrikstad

Brødrene Walter Georg Nielsen (1899-2002) og Leif Asbjørn Nielsen (1901-1965) drev bl a Østfold Kulkompani AS i Fredrikstad og investerte fra 1950 også i skip.

Les mer…

O M Olsen, Fredrikstad

Skipsmegler O M Olsen (1889-1950) hadde vært på kontoret hos Lauritz Schübeler og etablerte egen forretning i 1920 i samarbeid med Hans Aas.

Les mer…

AS Trafik, Fredrikstad

Godsdampskibsselskabet Trafikk ble startet i 1891 av kjøpmann Ths A Wilberg, Otto Th Andersen og Chr Gaaserud for å drive godsrutefart mellom Sarpsborg/Fredrikstad, Moss og Oslo.

Les mer…

Johannes Wilhelm Olsen, Fredrikstad

Skipsfører Johannes Wilhelm Olsen (1851-1926) fra Holte på Kirkøy hadde vært reder for flere treseilere eiet av partrederier.

Les mer…

AS Wilhelms Rederi, Fredrikstad

Wilhelms Rederi ble startet i 1915 av Tobias Wilhelms (1882-1950) ved kjøp av jernseiler Vigo. Han var sønn av skipsfører Johannes Wilhelm Olsen (1851-1926) fra Holte på Kirkøy som hadde vært reder for flere treseilere. Året etter gikk han i kompaniskap med fetteren Axel Jacobsen om AS Manx King.

Les mer…

 


NSS – Norsk Skipsfartshistorisk Selskap | Norwegian Maritime History Society. epost: dbakka(a)online.no