Du er her: Forside Skip Rederier og sjøfartsbyer Mandal Sjøfartsbyen Mandal

Sjøfartsbyen Mandal

Mandal vokste frem ved utløpet av elven Marna og med uthavnen Kleven. Laksefiske og noe trelasteksport la grunnlaget for status som ladested i 1837. Byen fikk en stor seilskipsflåte og var tidlig ute med dampskip, dog uten stor suksess.

 

Byens rederinæring fikk en knekk rundt Første verdenskrig o fortsatte i beskjedens omfang i mellomkrigsårne.

Byens siste store rederi var Einar Saanum som ble avviklet i 1978. Mandal hadde også et aktivt sjøfartsmiljø rundt Snik og Sør-Audnedal.

 

Mandal fikk en betydelig maritim industri med Mandal Slip, Westermoen Båtbyggeri, senere Båtservice og Westamarin.

 


NSS – Norsk Skipsfartshistorisk Selskap | Norwegian Maritime History Society. epost: dbakka(a)online.no