Du er her: Forside Skip Rederier og sjøfartsbyer Oslo Rederier i Oslo

Rederier i Oslo

Her finner du rederier og skip hjemmehørende i Oslo

Belships Co Ltd Skibs-A/S, Oslo

Rederiforetaklet som Christen Smith (1883-1940) hadde bygget opp innen tungløftfarten ble i oktober 1935 fusjonert og refinansiert ved britisk hjelp. Refinansieringen omfattet seks skip, mens Beldagny ble holdt utenom, og flåten fortsatte under disponering av Christen Smith & Co.. Fred Olsen & Co viste stor interesse for Belships, men etter en ny refinansiering i 1937 kjøpte en gruppe ledet av Axel B Lorentzen, Jørgen J Lorentzen og Christen Smith majoriteten i 1937-39.

Les mer…

Jens Bing, Oslo

Skipsfører Jens Bing (1873-1951) var født i Oslo , gikk til sjøs 15 år gammel og ble skipsfører i 1899. Han deltok som yngstemann på Viking-ferden med Magnus Andersen til Chicago i 1893. Han gikk i land i 1915 og investerte i rederier, bl a som styreformann i DS AS Baltic, disponert av E H Rustad, samt styremedlem i Skibs AS Lionel (O Mohn).

Les mer…

Biørn Biørnstad & Co, Oslo

Etter at Brødrene Biørnstad var delt i 1915 etablerte Biørn Biørnstad (1892-1963) og faren Carl Biørnstad selskjapet Biørn Biørnstad & Co, registrert 17.desember 1915. DS AS Avenir ble etablert som eierselskap, startet 11.januar 1916 med kapital på 3.0 mill kr. Dette overtok ds Falk som var det siste skipet til Brødrene Biørnstad.

Les mer…

Bjørnstad & Co, Oslo

Firma Bjørnstad & Co, Rådhusgaten 28, ble trolig startet i 1915 med skipsfører N D Bjørnstad og kjøpmann Carl Bjørnstad som innehavere, med agenturforretning og rederi. Første skip var ds Varild høsten 1915.

Les mer…

Paul Blich, Oslo

Paul Blich (1901-1979) var fra Arendal, tok middelskole og handelsutdanning i Lübeck og Newcastle, ansatt i Fearnley & Egers Befragtningsforretning 1918-22, arbeidet deretter i Frankrike før han igjen ble befrakter i Fearnley & Eger i 1926 og fra 1929 kontorsjef i Chr Nielsen & Co, Larvik frem til 1937.

Les mer…

Magnus Blikstad, Oslo

Magnus Blikstad (1862-1924) var født i Trondheim og slo seg etter merkantil utdanning opp som forretningsmann i Gijon, Spania, i trelastbransjen med selskapet La Compania de Maderas. Rundt 1905 flyttet familien tilbake til Norge, bosatte seg på Fornebu i Bærum og overtok aksjemajoriteten i Nydalens Compagnie, en tekstilfabrikk startet i 1845 og som på denne tid var landets største industribedrift.

Les mer…

Harald Boe, Oslo

Ingeniør Harald Boe (1871-1927) fra Arendal startet rederi i Oslo våren 1915 med DS AS Frisk som i mars overtok ds Export og gav den navnet Frisk. Senere på våren ble det gamle hvalkokeriet Bucentaur kjøpt i DS AS Forover og skiftet navn til Forover.

Les mer…

Boe & Pedersen, Oslo

Rederiet ble stiftet i 1923 av skipsfører Hans Pedersen (1883-1955) fra Fevik og Nicolai A Boe (1882) fra Fjære, sønn av Jacob Boe. Hans Pedersen hadde fra 1915 drevet rederi i Bergen sammen med W K Frimann som Frimann & Pedersen. Gjennom DS AS Cosmos ble ds Moldegaard og Hildegaard innkjøpt i 1923-24.

Les mer…

Bruusgaard & Bødker-Næss, Oslo

Martin Henrik Bruusgaard (1905-1986) var sønn av skipsreder, senere agent Alexander Bruusgaard (1878-1959) fra Drammen. Han gikk i 1937 i kompaniskap med Halfdan Bødtker-Næss jr om rederiet Bruusgaard & Bødtker-Næss.

Les mer…

Vitali Burkoff, Oslo

Vitali Burkoff (1897-1970) kom til Norge fra Archangelsk i Russland tidlig på 1920-tallet som flyktning fra kommunistene. Familien hadde da drevet rederi i Archangelsk.

Les mer…

Otto Chr Bøhme, Oslo

Skipsmegler Otto Christian Bøhme (1917-2003) overtok i 1954 disponeringen av selskapene Skibs-AS Manitowoc og Skibs-AS Grøm etter avdøde K Th Einersen.

Les mer…

AS Chr Christensen, Oslo

Rederiet ble etablert i 1908 av skipsfører Carl Chr Christensen (1871-1938) fra Drammen. Han hadde oppholdt seg i USA fra 1900 til 1904 som fører av Ydun av Bergen. Startet eget rederi i 1908 med AS DS Torstein som kjøpte ds Torstein (1800 tdw).

Les mer…

Rederi AB Dalen - Rederi AB Fraternitas, Göteborg

Jørgen J Lorentzen (1897-1975) lykkes å bygge opp en betydelig rederivirksomhet i Sverige etter Andre verdenskrig i form av et bona fide svesk rederi, Rederi AB Dalen og senere også Rederi AB Fraternitas. Denne oppbyggingen kunne skje uten de kontraheringsrestriksjoner som norske rederier ble pålagt, men kommersielt var de svenske selskapene og skipene drevet gjennom meglerfirmaet Lorentzen & Co i Oslo, som midt på 50-tallet således befraktet over 100 skip.

Les mer…

Clemeth Dann, Oslo

Clemeth Dann (1908-1982) var født på Vestre Sandøya i Dypvåg som sønn av skipsreder C A Olsen. Han tok utdanning i shipping med praksis i Middlesbrough og London og arbeidet deretter hos Wilh Wilhelmsen og hos sin far.

Les mer…

Halfdan Ditlev-Simonsen & Co, Oslo

Halfdan Ditlev-Simonsen (1894-1962) var eldste sønn av Olaf Ditlev-Simonsen i rederiet John P Pedersen & Søn og etter handelsgym og shippingpraksis i utlandet startet han i 1914 rederiet Halfdan Ditlev-Simonsen & Co sammen med sin far. AS Vestheim ble stiftet i januar 1914 og overtok kontrakt med et nybygg ved Aker.

Les mer…

O Ditlev-Simonsen jr, Oslo

Olaf Ditlev-Simonsen jr (Tit) (1897-1978) var kompanjong og reder i John P Pedersen & Søn og kom til å etablere eget rederi som føhe av ”gullparitetssaken” mot Burmeister & Wain. Denne resulterte i etablering av AS Skagerak i mars 1935 som kontraherte to tørrlastskip på 8300 tdw fra verftet, mot at det frafalt sitt krav mot en gruppe norske rederier for kompensasjon etter at britene opphevet pundets binding til gull i 1931. Olaf Ditlev-Simonsen jr var arkitekten bak løsningen og ble sittende som største eier i AS Skagerak.

Les mer…

Rederi AB Trans-Ex (Olaf Ditlev-Simonsen jr), Göteborg

Olaf Ditlev-Simonsen jr hadde i 1940 en 9300-tonns cargoliner under utrustning ved Götaverken. For å unngå at skipet skulle bli utlevert etter tysk press ble Rederi-AB Trans-Ex etablert i samarbeid med Transatlantic i Göteborg med Gunnar Carlsson som disponent.

Les mer…

Sverre Ditlev-Simonsen & Co, Oslo

Sverre Ditlev-Simonsen (1906-2004) var sønn av Olaf Ditlev-Simonsen og bror av Halfdan og Olaf jr. Han kom i gang med eget rederi i 1929 da han overtok disponeringen av AS Eidsvold fra sin onkel Aksel T Simonsen.

Les mer…

K Th Einersen, Oslo

Knud Thomas Einersen (1873-1942) var sønn av C E Einersen (1860-1924), trelasthandler, rederi, skipsbygger og bankdirektør i Grimstad. Han gikk til sjøs med farens seilskip og fikk senere shippingpraksis i Tyskland og Frankrike. Slo seg ned i Oslo og overtok i 1910 Udenlandske Skibsmægleres Centralcontor.

Les mer…

Birger Ekerholt, Oslo

Birger Scharnhorst Ekerholt (1894-1967) var født i Oslo, utdannet ved Oslo Handelsgymnasium og ble i 1914 ansatt på kontoret til Fred Olsen. Etter to år kom han over til J H Friis Befraktningsforretning som befrakter. Han overtok firmaet 1.mars 1924 og drev det videre i eget navn.

Les mer…

AS The Engelhardt Steamship Co Ltd, Oslo

Det er trolig svenskfødte Carl Engelhardt (født 1875, gjengitt som Engelhart i F1910) som stod bak dette rederiet, sammen med sønnen Bjarne (født 1896). Men det vi vet, er at DS AS Adine ble stiftet høsten 1915 med C E Engelhardt og H I Hansen som disponenter.

Les mer…

E & N Chr Evensen, Oslo

Brødrene Eivind Evensen (1881-1957) og Nils Christian Evensen (1887) kom fra en rederfamilie i Tønsberg og fikk begge shippingpraksis i Norge, Riga og Glasgow før de i 1915 startet meglerfirma og rederi i Oslo.

Les mer…

Eiv Evensen, Oslo

Da brødrene Eivind og Nils Chr Evensen skilte lag i mai 1918 overtok Eivind (1881-1957) DS AS Taormina og DS AS Victoria 2. Victoria 2 hadde da en nybygning på 2300 tdw under bygging på Limhamns Skeppsvarv, sjøsatt som Anne Marie i juli 1918 men solgt kort etter til Sverige. Selskapet hadde også en kontrakt på 9250 tdw ved Furness Shipbuilding som ble kansellert.

Les mer…

N. Chr. Evensen, Oslo

Nils Christian Evensen (1887) og broren Eivind Evensen hadde samarbeidet i rederiet E & N Chr Evensen frem til våren 1918, da de skilte lag. N. Chr. Evensen overtok DS AS Stokke med ds Stokke (3050 tdw), foruten en kontrakt på 9250 tdw ved Furness Shipbulding. Denne ble solgt til Frankrike i november 1919.

Les mer…

J. T. Farsjø & Co, Oslo

Skipsfører Jørgen Tallaksen Farsjø (1873-1930) kom fra Sannidal ved Kragerø og bosatte seg senere i Langesund. I 1915 etablerte han seg som reder i Oslo og startet Rederi-AS Aladdin i januar 1916 med kjøp av ds Aladdin. Allerede våren 1916 ble disponentfirmaet J T Farsjø & Co etablert.

Les mer…

Bjarne Felix, Oslo

Bjarne Felix (1896-1978) overtok i 1920 (trolig om høsten) disponeringen av den gjenværende flåte etter B og C E Engelhardts rederier.

Les mer…

Gibson Gas Tankers Ltd, Edinburgh (Belships ASA)

I september 1996 overtok Belships 60 prosent av aksjene i Gibson Gas Tankers med en flåte på fem gasstankere. Gibson Gas Tankers var en fortsettelsen av George Gibson & Co Ltd, stiftet i 1797.

Les mer…

H Gjerpen & Co, Oslo

Hans Gjerpen (født 1879) kom fra Våle i Vestfold og var utdannet skipsingeniør ved Hortens tekniske skole og i Tyskland. Han var inspektør hos Thor Thoresen 1912-1937, og gikk i 1925 i kompaniskap med Martin Thorvik om rederiet Torvik & Gjerpen (se dette). Samarbeidet ble oppløst i 1933, og Gjerpen etablerte da DS AS Gudvin som sitt eget rederi.

Les mer…

Skibs-A/S Golden West, Oslo

Skibs-AS Golden West ble startet i 1934 av Johan H Andresen (1888-1953), seniorsjef i J H Andresen-gruppen med Tidemands Tobaksfabrik. Han var gift med Eva, datter av A F Klaveness, og det første skipet ble også kjøpt fra A F Klaveness & Co som ivaretok driften fra starten.

Les mer…

I. A. Hamre, Oslo

Skipsfører Ingebreth Andreas Hamre (født 1888) fra Kragerø hadde seilt med seil- og dampskip, senest for Olaf Ørvig i Bergen, før han i 1936 etablerte eget rederi, I A Hamres Rederi AS. Disponeringen ble overlatt til fru Ingrid Hamre, mens rederen selv stod om bord som fører frem til 1939.

Les mer…

AS Krogstad Shipping Agencies Ltd, Oslo

Karl Krogstad (1889-1949) var født i Trondheim i enkle kår og begynte som ygstemann hos Albr W Selmer i 1905. Etter praksisopphold i Cardiff i 1908 kom han til NFDS som befrakter og fra 1911 til Danzig og Fecamp.

Les mer…

Jac M H Lindvig, Oslo

Jacob Marenius Hvoslef Lindvig (født 1889) var sønn av A O Lindvig og kom til Oslo sammen med familien i 1913. Etter handelsutdanning startet han eget rederi sommeren 1915.

Les mer…

Lorentzens Rederi Co, Oslo (1)

Rederiet sprang ut fra meglerfirmaet Lorentzen & Co, som kom i stand 1 desember 1919 da brødrene James Stove Lorentzen (1892-1920) og Axel Borgvald Lorentzen (1894-1952) overtok meglerfirmaet E Engelbrethsen i Oslo. Etpar år senere kom også deres brødre Frithjov Hunter Lorentzen (1896-1965) og Jørgen Johannes Lorentzen (1897-1975) med i firmaet, som arbeidet seg opp i kjøp&salg, trelastbefraktning, befraktning og for hvalfangstselskapene og fra 1930 også i tank.

Les mer…

Lorentzen Rederi Co, Oslo (2)

Med delingen av Lorentzens rederivirksomhet i april 1962 fremstod Lorentzens Skibs-AS som et selvstendig rederi tilknyttet meglerfirmaet F H Lorentzen & Sons, med Frithjof Hunter Lorentzen (1896-1965) og sønnene J Eirik Lorentzen (1928-1987) og Fridtjof Lorentzen jr (1929-2010) som innehavere.

Les mer…

F H Lorentzen AS, Oslo

F H Lorentzen AS oppstod i november 1997 fra fisjonsprosessen i AS Pater, hvor Fridtjof Lorentzen (1929-2010) og sønnen Fridtjof Henrik Lorentzen overtok de fire bulkskipene i Lorentzens Rederi Co og samarbeidet med Daichi.

Les mer…

Lorentzens Skibs-AS, Oslo

Ved delingen av Lorentzen Rederi Co i november 1997 overtok Nicolai E Lorentzen, sønn av J Eirik Lorentzen, Rosshavet Tankers Ltd samt selskapet Lorentzens Skibs-AS og aksjer i Transocean.

Les mer…

Erling Mortensen AS, Oslo

Firmaet ble startet som skipsmeglerforretning i 1915 av Erling Mortensen (1888-1971), som var sønn av dampskipsekspeditør Ole Theodor Mortensen (født 1853 i Mandal). Det første skipet skal ha blitt kjøpt i 1920, men det første spor av egne skip kommer i 1926 med kjøp av to gamle skip fra rederi og meglerfirma Erling Lund i selskapet AS Emas, Ragni og Rondane.

Les mer…

Pedersen & Co, Staubø og Oslo

Rederiet ble startet i 1899 på Staubø ved Tvedestrand av Thomas Pedersen Thomas (1861-1936) og Thorvald Pedersen (1870-1939) som var sønner av hhv Peder Pedersen og Jørgen August Pedersen, brødre av John P Pedersen (1830-1900). De var begge skipsførere og førte familiens rederi videre med tresieler Storken og kontrahering av dampskip.

Les mer…

John P Pedersen & Søn, Staubø og Oslo

Rederiet ble etablert på Staubø på Tverdalsøya utenfor Tvedestrand i januar 1898 av skipsreder John P Pedersen (1830-1900) og hans sønn Christian Pedersen Staubo (1862-1951), men allerede samme høst ble svigersønnen Olaf Ditlev-Simonsen (1865-1960) fra Hvaler tatt opp som kompanjong. John P Pedersen og hans brødre hadde da gjennom et langt liv vært med i Sørlandets sjøfartseventyr med rederi og skipsbygging og var fortsatt hovedreder for fire treseilere.

Les mer…

Thorvald Pedersen, Oslo

Skipsreder Thorvald Pedersen (1870-1939) hadde vært medeier i Pedersen & Co inntil rederiet ble avviklet i 1915/16.

Les mer…

Rinde-gruppen, Oslo

Sigurd Rinde (1889-1972) var fra Skåtøy ved Kragerø og var etter 1945 hovedeier i Norsk Eleketrokjemisk AS (NEA) som eide treforedlingsfabrikkene AS Holmen-Hellefos ved Hokksund, AS Vafos Brug, Kragerø, og AS Trælandsfos i Kvinesdal.

Les mer…

A T Simonsen, Oslo

Skipsfører Aksel Thomas Simonsen (1871-1957) var født på Hvaler og bror av Olaf Ditlev-Simonsen. Som broren kom han i tjeneste hos John P Pedersen, Staubø i Aust-Agder og seilte i rederiet frem til 1909 da han etablerte rederi i Oslo.

Les mer…

Helmer Staubo & Co, Oslo

(Knut) Helmer Staubo (1891-1984) var sønn av Christian Pedersen Staubo i rederiet John P Pedersen & Søn, med aner fra Staubø ved Tvedestrand. Etter utdanning og utenlandspraksis ble han i mars 1915 hjulpet i gang med eget rederi med faren som kompanjong (i likhet med hva farens partner Olaf Ditlev-Simonsen hadde gjort med sønnen Halfdan året før).

Les mer…

N A P Staubo, Staubø/Sandefjord/Oslo

Skipsfører Niels Anton Pedersen Staubo (1864-1948) var sønn av John P Pedersen, Staubø, og bror av Christian P Staubo i John P Pedersen & Søn. Han gikk i land i 1902 og etablerte rederi på Staubø, registrert i Tvedestrand

Les mer…

Stephansen & Torgersen, Oslo

Stephansen & Torgersen ble startet i januar 1916 av Carl August Stephansen (1880-) fra Arendal og Hans Halfdan Torgersen (1881-1950) fra Tønsberg. Stephansen hadde startet meglerforretning i Oslo i 1906 etter flere års utenlandsopphold, mens Torgersen hadde bak seg 18 år hos Otto Thoresen, derav seks år i utlandet

Les mer…

Stove Shipping, Oslo

Stove Shipping ble etablert i oktober 1959 av Jørgen J Lorentzen (1897-1975) og James Stove Lorentzen (1921-1998) (sønn av Axel B Lorentzen) som driftsselskap for skip kontrollert av kretsen rundt Lorentzen Chartering, utenom rederiene Belships og noen av selskapene i Lorentzens Rederi Co.

Les mer…

Rolf Strømer, Oslo

Rolf Olav Strømer (1894-1970) kan vi følge fra 1950 da han etablerte rederier Strømer & Laksfoss og kjøpte da Norena på 875 tdw. Kompanjongen her var skipsmegler Olav Laksfoss (1908-1995) som i tidligere hadde vært tilknyttet General Chartering AS. Om Rolf Strømer selv har vi få holdepunkter, verken i folketellinger eller adressebøker (trolig har han skiftet navn i perioden 1945-49.

Les mer…

Nils M Thomas, Oslo

Nils M Thomas (1889-1979) var sønn av skipsreder Thomas Pedersen Thomas i rederiet Pedersen & Co, med opprinnelig på Staubø ved Tvedestrand. Da dette rederiet ble avviklet ved årsskiftet 1915/16 fikk den unge generasjon muligheter for å starte rederi.

Les mer…

Ole L Løkke, Oslo

Skipsfører Ole Laurits Løkken (født 1879) fra Tune hadde lang erfaring fra rederier som Tschudi & Eitzen og John P Pedersen & Søn. Fra 1930 var han fører av ds Notos av Bergen, som han selv kjøpte i 1932. Skipet ble solgt til opphugging i Italia vinteren 1933.

Les mer…

Victor Jenssens Rederi AS, Oslo

Victor (Karl Johannes) Jenssen (født 1892) fra Oslo ble etter markantil utdanning og praksis i Jelølinjen og AS Borregaard kontorsjef i rederiet S Ugelstad & Co fra 1918 til 1930. Han startet i 1929 Victor Jenssens Rederi AS med kjøp av Anglo-Saxon-tankeren Willy og kort etter Soli som begge gikk på 10 års T/C.

Les mer…

Simonsen & Astrup, Oslo

Rederiet ble etablert i 1936 av Knut Eilif Winge Simonsen (1905-1994) og Einar Astrup (1906-1994). Begge kom fra borgerlig bakgrunn i Oslo; Simonsen var sønn av card jur Finn Simonsen og Astrup av arkitekt Thorvald Astrup. Begge hadde etter hhv. handelsgym og handelsskole hatt praksis i meglerfirma i Oslo og ute i Europa.

Les mer…

Fridtjof Kristiansen, Oslo

Fridtjof Kristiansen (født 1901 i Oslo) hadde handelsskole en halvt år til sjøs bak seg da han i 1916 ble ansatt i Berg-Hansen & Co, Oslo. Deretter praksis fra Intertransport Ltd før han i 1918 startet egen spedisjonsforretning.

Les mer…

Wahl & Co, Oslo

Skipsmegler Reidar Wahl (1899-1959) hadde etter Oslo Handelsgymnasium i 1918 en omfattende praksis i shipping i Oslo og New York, senest hos Winge & Co i Oslo, da han i 1930 etablerte meglerfirmaet Reidar Wahl & Co AS. Tre år senere startet han også rederiet Wahl & Co som disponentfirma for AS Boss startet samme år. AS Boss kjøpte ds Primula (1620 tdw).

Les mer…

M Thorvik, Oslo

Martin Thorvik (1886-1954) var født i Larvik og etablerte etter omfattende praksis rederi i Oslo i 1916 og kjøpte ds Juno i DS AS Vera. Skipet ble senket allerede i februar 1917, og Thorvik drev deretter som investor inntil kjøpet av ds Grado vinteren 1920 med Skibs-AS Grado som skipseiende selskap.

Les mer…

Einar Wahlstrøm, Oslo

Einar Wahlstrøm (1881-1952) var født på Hønefoss og tok teknisk utdanning innen papir- og treforedling. Fra dispponent ved Vittingfoss Bruk og Hønefoss Bruk ble han i 1923 hovedeier og adm direktør ved Sande Tresliperi AS, i Sande nord for Holmestrand. I 1935 tok han initiativ til etablering av Skibs-AS Selvik som anskaffet 2500-tonneren Selvik fra 1920, en typisk båt for skipning av slipetømmer og tremasse.

Les mer…

Sjøfartsbyer
 


NSS – Norsk Skipsfartshistorisk Selskap | Norwegian Maritime History Society. epost: dbakka(a)online.no