Du er her: Forside Skipsbygging Stålskipsverft Hasseldalens Jernskibsbyggeri, Grimstad

Hasseldalens Jernskibsbyggeri, Grimstad

Utlagt av Per Sundfær

Hasseldalens Jernskibsbyggeri, Grimstad 1899-1903.

Bygg nr:

Navn

Skipstype

Tonn

Levert

Rederi

1

ds BOTNIA

Stykkgods

1.154 brt

5-1901

William Hansen, Bergen

2

ds RIKARD NORDRAAK

Stykkgods

1.123 brt

9-1901

C. Traae, Bergen

3

ds NORA

Stykkgods

1.131 brt

1-1902

D. Ellerhusen & Co., Bergen

4

ds LAILA

Stykkgods

745 brt

5-1902

Dampskibets Laila’s Rederi (William Hansen), Bergen

5

ds EDDA

Stykkgods

1.138 brt

9-1902

D. Ellerhusen & Co., Bergen

6

ds HIRD

Stykkgods

1.151 brt

3-1903

Anders Jacobsen, Kristiania

7

ds HILD

Stykkgods

1.144 brt

7-1903

A/S Hild (M. H. Gundersen), Tvedestrand

Noen av de gamle bygningene på stedet er bevart som et privat museum.
Skipsreder Atle Bergshaven har sitt rederikontor her.

Om foreningen

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap

    • 1500 medlemmer
    • syv lokalforeninger med regelmessige møter
    • tidsskriftet SKIPET 4 ganger i året
    • eier unik fotosamling
Vårt magasin

Files in English

You may find files on our website intelligible to English users.

 

Warbuilt - MMS 110 foot class

MMS 140 foot class

Escort trawlers to Scandinavia

German vessels to Norway 1945/46

 

mv FJALIR (1939) was the former German Kondor

 


NSS – Norsk Skipsfartshistorisk Selskap | Norwegian Maritime History Society. epost: dbakka(a)online.no